Åpenhetsloven - Redegjørelse Favn Servering

Favn Servering er et restaurantkonsern lokalisert i Bodø, som i all hovedsak henvender seg til et lokalt marked, men også turister og andre tilreisende. Virksomhetene driver med salg av mat og drikke. Noe lokalprodusert, og mye levert av store nasjonale grossister/leverandører.

Konsernet er lokaleid og består av syv forskjellige serveringssteder. Hvert serveringssted er organisert som et eget aksjeselskap og ligger under TESA Invest, som igjen er et datterselskap av Tostrup Invest.

Administrasjonen til konsernet består av en styreleder/eier, en driftsdirektør/eier, en markedsansvarlig, en personal- og administrasjonsmedarbeider (HR) og en konsernkjøkkensjef. Hvert serveringssted driftes av en daglig leder, og har et eget styre. Administrasjon/innkjøp er felles for alle stedene.

Favn Servering, som en del av Tostrup Invest er underlagt kravene i åpenhetsloven, som trådte i kraft 1.juli 2022. Konsernet jobber kontinuerlig med å overholde en høy etisk standard, og etterleve OECD’s retningslinjer. Herunder menneskerettigheter og gode arbeidsforhold for de ansatte.

Totalt i konsernet er det 180 ansatte, noe som tilsvarer ca. 90 årsverk. Bedriften jobber aktivt med de ansattes arbeidsvilkår, og har i de senere årene styrket dette betraktelig (blant annet med ansettelse innen HR). I selskapet legges alltid lovfestet eller tariffens overenskomst til grunn som en minimumsbetaling. Ofte er lønn/godtgjørelser godt over dette. Noen av virksomhetene er organisert og bundet av tariffavtale, andre ikke.

Konsernet og eiere er opptatt av å behandle folk med respekt, og i tråd med lover og regler. Ingen form for diskriminering eller trakassering aksepteres, hverken innad i konsern eller til gjester. Som eiere er vi opptatte av å være tilgjengelige. Det er kort vei fra stab til eiere, og vi har en «open-door-policy», hvor det er stor takhøyde for å kunne si ifra ved misnøye.

Når det gjelder varslingskanaler må dette vurderes og utdypes nærmere av virksomheten. Arbeidet med hvordan varsling av brudd på retningslinjene, være seg internt i konsernet eller blant samarbeidspartnere jobbes med vil være på plass innen rimelig tid.

For direkte henvendelser angående hvordan Favn Servering håndterer faktiske eller potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, ta kontakt på mailadresse: post@favnservering.no.