Bli lærling hos hos oss

Flere av våre steder er godkjente lærebedrifter, og vi tar i mot lærlinger innen kokk-, baker- og serivtørfaget. Vi tilbyr fagopplæring av høy standard, og en læretid med mange spennende utfordringer.

Lærlingportretter

Lærlingportrett: Christin Phumphuang

Les mer

Lærlingportrett: Eivind Qvigstad

Les mer